Giới thiệu công ty

Với hơn 10 năm xây dựng và phát triển với phương châm hoạt động đạo đức, chuyên nghiệp và sáng tạo, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc ý nghĩa cho nhân viên, mang đến khách hàng các giá trị cách tân và dịch vụ tuyệt hảo, hướng tới nâng cao giá trị cho cổ đông và có trách nhiệm với cộng đồng.

đại hội đồng cổ đông

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Các dự ánQuý IQuý II
Bán niên
Quý IIIQuý IV
Cả năm
Tài chính dự án Kiên Giang 1BCTC Quý 1BCTC Quý 2BCTC Quý 3
Tài chính dự án Sóc TrăngBCTC Quý 1BCTC Quý 2BCTC Quý 3
Tài chính dự án Kiên Giang 2

thông báo cổ đông

Thông tin liên hệ