CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Bộ Khoa học Công nghệ tặng Cúp vàng International TechMart Vietnam 2012

Ngày sáng tạo Việt Nam 2011

Lọt vào Vòng chung khảo “Nhân tài Đất Việt 2012”

VTV-Chương trình “Sáng tạo Việt 2013”

Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ TP Hà Nội

Tìm hiểu thêm về chúng tôi:

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Sơ đồ tổ chức

Quá trình hình thành và phát triển

Thành tích và giải thưởng