Thông tin hàng về ngày 26/10/2018

1. Hàng hoá về ngày 26/10/2018 gồm:

+ Hàng Alpha: mã hàng 3X12 số lượng 1 PCS (Dunglt)

2. Hàng hoá về ngày 27/10/2018 gồm:

+ Hàng RP: mã hàng DSPIC30F4012-30I/SP số lượng 105 PCS (Dunglt).

+ Hàng Ebay: mã hàng Xilinx Spartan-3E 500k số lượng 1 PCS (Thichth).

Bình luận

avatar
  Theo dõi  
Báo cho tôi khi