Thông báo kết quả Họp đại hội đồng cổ đông năm 2023

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty cổ phần TECHPAL đã tiến hành tổ chức chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 11 năm 2023 tại Nhà khách La Thành (Hà Nội). Chương trình có sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty (BLĐ) và các đại biểu là cổ đông, nhà đầu tư tiềm năng và khách mời tiêu biểu.

Công ty Cổ phần TECHPAL trân trọng thông báo những nội dung đã được trình bày và thông qua tại chương trình như sau:

1. Ông Vũ Ngọc Đỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch và phương hướng năm 2023.

2. Ông Nguyễn Thế Tài, Phó tổng giám đốc, trình bày Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023.

3. Ông Nguyễn Văn Thìn, cổ đông công ty, trình bày đề xuất phương án đầu tư thực hiện dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

4. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

HĐQT gồm 5 thành viên là:
Ông Vũ Ngọc Đỉnh –     Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thế Tài
Ông Lê Hùng Lân
Bà Tạ Ngọc Ánh
Ông Hà Việt Phương 
BKS gồm 3 thành viên là: 
Bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng BKS
Bà Ngô Thị Loan
Ông Lê Đình Hoàng

Đây là những cá nhân có đầy đủ các tiêu chí sau: là cổ đông của Công ty, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quy định pháp luật và luôn tình nguyện, sẵn sàng tham gia các công việc của Công ty.

5. Đại hội đã thông qua các tờ trình tại đại hội bằng hình thức biểu quyết, cụ thể là:

5.1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

5.2. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5.3. Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

5.4. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5.5. Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5.6. Tờ trình phương án đầu tư thực hiện dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

5.7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện một số công việc của ĐHĐCĐ giữa 2 kỳ họp năm 2023 – 2024.

6. Ban lãnh đạo Công ty vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022-2023, đóng góp cho sự phát triển của TECHPAL Group. Đó là bà Trần Thị Kim Dinh (chức danh: Giám đốc kinh doanh linh kiện); ông Trần Hồ Văn Khoa (chức danh: Giám đốc công ty TNHH Techpal Sóc Trăng).

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần TECHPAL đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến sự tin tưởng và hợp tác của các Quý cổ đông, Nhà đầu tư.

Quý cổ đông, nhà đầu tư cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Thế Tài – SĐT: 0366152888 – Email: store@techpal.com.vn

Trân trọng kính báo!

Tài liệu đính kèm: