TECHPAL Group tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 25/11/2023, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Công ty cổ phần TECHPAL (TECHPAL Group) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Ban tổ chức đón tiếp và cung cấp các tài liệu cho cổ đông, đại biểu

Tham gia đại hội có sự hiện diện của ông Vũ Ngọc Đỉnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty); ông Nguyễn Thế Tài (Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc công ty); các thành viên Hội đồng quản trị và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Số đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 25 đại biểu, đại diện 9.733.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97.3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ông Vũ Ngọc Đỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022 và kế hoạch và phương hướng năm 2023.

Ông Nguyễn Thế Tài, Phó tổng giám đốc, trình bày Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023

Ông Trần Hồ Văn Khoa, Giám đốc công ty TNHH Techpal Sóc Trăng trình bày dự án Sóc Trăng 3

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với các nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, phương hướng năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS, Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ; Phương án đầu tư thực hiện dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Các cổ đông đọc tài liệu và lắng nghe các báo cáo tại Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

HĐQT gồm 5 thành viên là:BKS gồm 3 thành viên là:
Ông Vũ Ngọc Đỉnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Thế Tài
Ông Lê Hùng Lân
Tạ Ngọc Ánh
Ông Hà Việt Phương
Lê Thị Thu Hiền – Trưởng BKS
Ngô Thị Loan
Ông Lê Đình Hoàng

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

Cũng trong đại hội, đại diện BLĐ Công ty đã vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022-2023, đóng góp cho sự phát triển của TECHPAL Group. Đó là bà Trần Thị Kim Dinh, Giám đốc kinh doanh linh kiện và ông Trần Hồ Văn Khoa, Giám đốc công ty TNHH Techpal Sóc Trăng.

Đại diện Ban lãnh đạo vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022-2023

Đại hội đồng cổ đông TECHPAL Group năm 2023

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần TECHPAL đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến sự tin tưởng và hợp tác của các Quý cổ đông, Nhà đầu tư.

Quý cổ đông, nhà đầu tư cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Ông Nguyễn Thế Tài
  • Điện thoại: 0366152888
  • Email: store@techpal.com.vn