TECHPAL Group ký kết hợp tác với Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường là nhu cầu khách quan và cấp thiết xuất phát từ lợi ích của các bên đơn vị sử dụng lao động – đơn vị đào tạo – người lao động. Đây là sự hợp tác hiệu quả trong việc đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho người học trong bối cảnh sự cạnh tranh của thị trường lao động. Đó cũng là xu hướng chung của thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Cùng chung định hướng như vậy, TECHPAL Group đã triển khai nhiều hợp tác với các đơn vị đào tạo như trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội và gần đây nhất là trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đại diện TECHPAL Group và Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Ngày 24/4/2024. Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức lễ ra mắt. Trường được ra đời trên nền tảng của Khoa Sau đại học (thành lập vào năm 2002) và Khoa Các khoa học liên ngành (thành lập vào năm 2017). Xét từ khía cạnh thực tế, sự ra đời của nhà trường còn khởi nguồn từ xu thế phát triển của nền kinh tế sáng tạo và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa trên thế giới hiện nay, với mong muốn “kiến tạo tương lai bằng tri thức liên ngành”.

Nhân dịp này, TECHPAL Group hân hạnh đồng hành và ký kết biên bản hợp tác với trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Mục tiêu hợp tác là (1) Thúc đẩy hoạt động hợp tác của hai bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ thực tiễn và đưa vào sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng bên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và giáo dục chung của đất nước; (2) Góp phần chia sẻ, kết nối nguồn nhân lực, tài nguyên của mỗi bên nhằm hướng tới lợi ích chung; (3) Kết nối và chia sẻ hình ảnh truyền thông; xây dựng hình ảnh mối quan hệ mật thiết giữa doanh nghiệp và các trường đại học ở Việt Nam.

Thoả thuận hợp tác được cụ thể là triển khai các hoạt động hợp tác theo các nội dung chính dưới đây:

  • Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và tuyển dụng nguồn nhân lực.
  • Hợp tác hỗ trợ trong công tác truyền thông.
  • Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Chúc mừng trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật và chúc cho khởi đầu hợp tác giữa TECHPAL Group và nhà trường thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo và chuyển giao công nghệ và gắn kết các hoạt động nghiên cứu cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

TECHPAL Group hân hạnh đồng hành và là nhà tài trợ Bạc cho Lễ ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

(Ban biên tập)