TECHPAL Group kí kết hợp đồng tư vấn với VNIR về niêm yết công ty vào năm 2025

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, việc Công ty tham gia thị trường chứng khoán khi đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung đã mang lại nhiều lợi ích cho Doanh nghiệp về việc huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động cũng như góp phần nâng cao uy tín thương hiệu.

Nắm bắt được xu thế đó, ngày 19/3/2024, tại trụ sở Hội kinh tế số Việt Nam, địa chỉ tại: số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần Techpal và Công ty Cổ phần Đầu tư và Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt Nam (VNIR) để tư vấn thường xuyên các vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp.

Đại diện TECHPAL Group và VNIR ký kết hợp đồng tư vấn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt Nam, viết tắt là VNIR thành lập năm 2008. Sau 15 năm thành lập, VNIR đã tư vấn thành công cho hàng trăm doanh nghiệp thuộc các loại hình khác khau thành công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Mục tiêu của buổi ký kết nhằm thực hiện việc tư vấn tái cấu trúc cho Techpal theo phương án tái cấu trúc do VNIR thiết lập đã được Techpal thông qua ngày 02/3/2024. Theo đó, VNIR sẽ tư vấn cho Techpal các công việc về hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính năm 2022 – 2023 – 2024; tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; tư vấn đăng ký trở thành Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; tư vấn về các điều kiện Lưu ký Cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; tư vấn về các điều kiện để đủ giao dịch Cổ phiếu trên sàn UPCoM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VNIR sẽ thực hiện việc tư vấn trong vòng 15 tháng kể từ tháng 4/2024 đến hết tháng 6/2025.

Buổi ký kết diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên tin tưởng rằng: “Việc hợp tác này sẽ là khởi đầu thuận lợi cho sự phát triển của hai bên”.

(Ban biên tập)