Khởi động dự án Ứng dụng công nghệ phát triển đàn bò H’Mông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chiều 23/11/2018, tại UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hoá theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc”.

(Ảnh: Toàn cảnh hội thảo)

Dự án “Ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hoá theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc” do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bò Mông Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh miền núi phía Bắc. Cùng các đơn vị tham gia: Cục phát triển thị trường và DN KHCN của bộ KHCN, Học viện nông nghiệp, Viện chăn nuôi, Doanh nghiệp khoa học công nghệ TECHPAL, Viện ứng dụng công nghệ NACENTECH và các sở ban ngành chức năng của tỉnh Bắc Kạn.

Quy mô dự án: Bảo tồn Gen và phát triển giống bò H’Mông (có 10-15 bò đực H’mông, 200-300 bò cái H’Mông thuần); Khu vỗ béo và giết mổ; Nhà máy sản xuất thức ăn tổng hợp TMR. Phát triển hệ thống 200 HTX/THT chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt thương phẩm chất lượng cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc để xây dựng tiêu chuẩn và thương hiệu chuỗi giá trị bò H’Mông.

Mục tiêu chung của dự án là: Đổi mới công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu chuẩn, thương hiệu, xúc tiến phát triển thị trường bò H’mông chất lượng cao theo chuỗi giá trị: giống, dinh dưỡng, thú y, giết mổ, thị trường…, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tại hội thảo, các đơn vị triển khai dự án đã trình bày thông tin chung về dự án và tóm tắt sơ lược 3 dự án sản xuất thử nghiệm thành phần, bao gồm: Đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo tồn gen và phát triển giống bò H’mông; Đầu tư hạ tầng cơ sở khu nuôi vỗ béo, giết mổ, bảo quản, chế biến, phát triển thị trường cho thịt bò H’mông chất lượng cao; Phát triển hệ thống các HTX kiểu mới, tổ hợp tác, gia trại vệ tinh của chuỗi giá trị bò H’mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đại diện Doanh nghiệp khoa học công nghệ TECHPAL – Giám đốc Vũ Ngọc Đỉnh phát biểu trước hội thảo về ứng dụng công nghệ vào dự án. Cụ thể như sau:

  • Hệ thống tương tác hỗ trợ hình thành và quản lý các hợp tác xã bò H’Mông tại các tỉnh miền núi phía Bắc qua cổng thông tin.
  • Quản lý vật nuôi (Bò H’mông) trực tiếp đến từng hợp tác xã và giám sát quy trình, chất lượng vật nuôi. Kết nối dữ liệu và quản lý các lớp trong chuỗi sản xuất bò H’mông bao gồm 3 lớp chính: Lớp Hợp tác xã nuôi bò sinh sản; Lớp Hợp tác xã nuôi bò vỗ béo; Trung tâm cấp giống và bảo tồn nguồn gen bò H’mông. Hệ thống này bao gồm cả hệ thống phần cứng và hệ thống phần mềm ứng dụng các công nghệ RFID, các công nghệ quản trị dữ liệu, các công nghệ giám sát môi trường thông qua các loại hình cảm biến để giám sát được tổng thể đàn bò tại các hợp tác xã theo thời gian thực, cung cấp cho các hợp tác xã công cụ phù hợp để thuận tiện trong quản lý, cập nhật thông tin đàn bò.
  • Hệ thống quản lý chế biến sản phẩm thịt và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt đưa ra thị trường. Hệ thống này bao gồm hệ thống phần cứng và phần mềm đảm bảo giám sát, thực hiện chế biến sản phẩm thịt và truy xuất nguồn gốc chính xác sản phẩm thịt đưa ra thị trường. Người tiêu dùng sẽ có thể truy xuất và biết rõ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thịt dựa trên các ứng dụng trên điện thoại hoặc cổng thông tin sản phảm, đảm bảo không bị làm giả và quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm.

(Ảnh: Giám đốc Vũ Ngọc Đỉnh phát biểu trước hội thảo)

Một số ý kiến trao đổi, thảo luận xoay quanh các nội dung như: Khi thực hiện dự án sẽ triển khai đồng thời cả 3 dự án thành phần nên cần sự phối hợp tích cực của địa phương; tập quán canh tác của bà con quy mô nhỏ lẻ, chưa quen với việc chăn nuôi công nghiệp là những khó khăn khi triển khai dự án; đội ngũ cán bộ kỹ thuật cần hướng dẫn trực tiếp và kịp thời, tập huấn quy trình sản xuất cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền về dự án để người dân hiểu và tin tưởng vào hiệu quả dự án mang lại; cần đảm bảo hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Các HTX(hợp tác xã) tại vùng dự án đề nghị chủ đầu tư sớm triển khai các hoạt động cụ thể của dự án, kiến nghị nhà nước hỗ trợ về vốn vay ưu đãi làm chuồng trại chăn nuôi khi thực hiện dự án.

Một số hình ảnh về buổi hội thảo khởi động dự án:

(Vui Nguyễn – Biên tập viên)