Bảo hành bảo trì sản phẩm

Sau khi khách hàng nhận được hàng hóa, trong quá trình sử dụng phát sinh lỗi khách quan, người bán có trách nhiệm bảo hành hoặc bảo trì sản phẩm đúng như đã thỏa thuận với khách hàng.

Để lại bình luận